Kovošrot

Primárne sa zaoberáme výkupom druhotných surovín od fyzických  a právnických osôb, predovšetkým železa a farebných kovov,  zberom kompletných starých vozidiel – vyradenie z evidencie, likvidácia kovových konštrukcií.

  • komplexné nakladanie s odpadmi
  • delenie materiálu
  • likvidácia technických zariadení
  • spracovanie starých vozidiel
  • nákladná doprava
  • výkup druhotných surovín za výhodné ceny
  • pristavenie a prenájom kontajnerov na kovové odpady s možnosťou dojednania individuálnych podmienok

Na našej prevádzke vykupujeme všetky druhy kovových odpadov. Zabezpečíme zvoz šrotu vlastnou technikou, prípadne pristavíme kontajnery rôznych veľkostí. Šrot prijímame od firiem, organizácií, od občanov mesta a širokého okolia. Odpadové suroviny následne triedime, upravujeme na požadovanú kvalitu a expedujeme odberateľom. Šrot sme schopní upraviť buď priamo u dodávateľa alebo na prevádzke pálením, lisovaním alebo strihaním. Zber odpadov sme postupne rozšírili o zber autobatérií, autovrakov, odpadov z elektrozariadení. Odpady z kovových obalov tvoria takmer 5% komunálneho odpadu a sú recyklovateľné, SR recykluje 16% odpadov z kovových obalov.

Medzi vykupované kovové odpady patria antikor, kovové profily, plechy, obaly, oceľové rúry, stavebná oceľ, nástrojová oceľ, oceľové laná a drôty, pletivo, oceľové špony a triesky, radiátory, liatina, stroje kovové časti z bielej techniky, dopravných a mechanizačných prostriedkov , neželezné kovy, piliny a triesky z medi, bronzu, mosadze, hliníka, olova, medné a hliníkové drôty a káble, plechy, profily.

Nepatria sem plasty, drevo, papier, betón, kameň, guma, asfalt, porcelán, chemikálie, znečistené kovové odpady obsahujúce zvyšky nebezpečných materiálov.

Ceny kovov sa menia v závislosti od burzy kovov, resp. dopytu od hutných spoločností. Zákazníkom sa snažíme poskytnúť čo najvýhodnejšie podmienky pri výkupe.

Cenník platný od  16.05.2024

12 šrot ťažký upravený 0,23 €/kg
27 plech 0,21 €/kg
44 šrot ťažký neupravený 0,22 €/kg
Špony 0,19 €/kg
Elektromotor 0,40 €/kg
Kompresor 0,22 €/kg
Mix 0,90 €/kg
Vodič 1,20 €/kg
Profil 1.00 €/kg
Špony 0,60 €/kg
Starý vodič (opal) 6,00 €/kg
Karmy 5,40 €/kg
Špony 6,00 €/kg
Nový vodič 7,30 €/kg
Antikora 0,90 €/kg
Špony 0,50 €/kg
Ms – mosadz 3,90/kg
Špony 2,50 €/kg
Chladič Ms – Cu 3,00 €/kg
Chladič Al – Cu 2,20 €/kg
Pb – olovo 1,00 €/kg
Zn – zinok 0,70 €/kg
Sn – cín 0,50 €/kg
Auto na odhlásenie 0,00 €/kg
Autobatéria 0,40 €/kg
Elektro 0,03 €/kg
Chladnička s kompresorom 0,03 €/kg
Chladnička bez kompresoru 0,03 €/kg

ZBER STARÝCH VOZIDIEL

Vozidlo, ktoré chcete odovzdať na spracovanie, treba dopraviť na našu prevádzku. Je potrebné, aby majiteľ predložil doklady od vozidla a občiansky preukaz. Ak vozidlo nemôže dopraviť majiteľ osobne, poverená osoba prinesie overené splnomocnenie od majiteľa. Náš pracovník porovná zhodnosť údajov (číslo karosérie), ktoré sa zaznamenávajú v informačnom systéme. Pokiaľ všetky údaje súhlasia, príde k trvalému vyradeniu starého vozidla automaticky.

Po odovzdaní starého vozidla je pre posledného držiteľa vystavené potvrdenie o Prevzatí starého vozidla a potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie.

Viac informácií nájdete v prílohe.

DEMONTÁŽ TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ A KONŠTRUKCÍ

Naša firma poskytuje služby v rámci likvidácie a demontáže technologických zariadení. Takto získaný materiál na mieste upravíme alebo odvážame na našu prevádzku.

Vzhľadom na náročnosť niektorých demontáži sú naši pracovníci vyškolení na rôzne činnosti (paličské práce, práce vo výškach, obsluha VZV, plošín mostových žeriavov, strojov)

Kontakt

Zber druhotných surovín – KOVOŠROT

VAŠA s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 15
915 01 Nové Mesto nad Váhom                   

Prevádzková doba:

pondelok 07:00 – 16:00
utorok: 07:00 – 16:00
streda: 07:00 – 16:00
štvrtok: 07:00 – 16:00
piatok: 07:00 – 16:00
sobota: zatvorené

Galéria